سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی
در راستای توسعه دولت الکترونیک و اجرای ماده 19 بند 14 برنامه توسعه پنجم و بند 6 سند تحول بنیادی آموزش و پرورش و با هدف سهولت دسترسی دانش آموزان به مواد آموزشی، نظارت مستقیم در امر توزیع، تولید مواد آموزشی به میزان مورد نیاز و جلوگیری از اتلاف منابع، از سال تحصیلی 95-94 فرآیند فروش و توزیع کتاب های درسی و سایر مواد آموزشی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. طراحی، تولید و اجرای سامانه مذکور با توجه به تولید و اجرای موفق دیگر سامانه های بزرگ وزارت آموزش و پرورش مانند سامانه نام نویسی الکترونیکی دانش آموزان و سامانه مدارس شاهد از ابتدای سال 1394 به شرکت سامانه گسترش پرگون سپرده شد. شایان ذکر است که در سال 1394 مقرر شد فروش کتاب های درسی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی کل کشور از طریق این سامانه انجام گیرد. این سامانه با توجه به اتصال به سامانه دانش آموزی، اطلاعات دانش آموزان را دریافت و آنها را شناسایی نموده و با توجه به بانک اطلاعاتی خود در خصوص انواع کتاب ها و مواد آموزشی قابل ارائه، اقلام آموزشی را با توجه به اطلاعات ثبت نامی دانش آموز برای او اختصاص می دهد. هر دانش آموز با استفاده از این سامانه می تواند پس از انجام ثبت نام در مدرسه و ثبت در سامانه دانش آموزی اقدام به سفارش کتاب های درسی خود نماید. هر دانش آموز پس از ثبت سفارش می تواند هزینه کتاب های خود را به صورت انلاین با توجه به درگاههای پرداخت بانکی پرداخت نماید. قابل ذکر است کتاب های درسی در زمان توزیع کتاب ها به مدرسه محل تحصیل دانش آموز برای تحویل به وی ارسال خواهند شد. علاوه بر ثبت سفارش و ارائه گزارشات کلان و ریز این سیستم مدیریت توزیع کتاب ها و مواد آموزشی را نیز تحت پوشش خود قرار خواهد داد. سامانه فوق الذکر در آدرس اینترنتی http://www.irtextbook.ir قابل دسترس عموم دانش آموزان می باشد.